Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

 

Wyniki konkursu „W słońcu i deszczu ….. Opole moje miasto – krajobraz i architektura oczami dziecka” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola

Z całą przyjemnością informujemy, że międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „W słońcu i deszczu ….. Opole moje miasto – krajobraz i architektura oczami dziecka” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola został rozstrzygnięty. W konkursie wzięły udział 24 opolskie przedszkola. Nadesłanych zostało 139 przepięknych, kolorowych prac. Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Jury pod uwagę wzięło samodzielność dziecka, różnorodność technik i materiałów wykorzystanych w pracy.

Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się wyróżnić następujące prace:

Kategoria wiekowa 3-4 latki

I Miejsce:  Zuzanna B.   Przedszkole Publiczne nr 55

Nikola N.     Przedszkole Publiczne nr 21

II Miejsce: Borys K.      Przedszkole Publiczne nr 6

Igor Z.         Przedszkole TAK

III Miejsce: Alicja Sz.  Przedszkole Publiczne nr 51

Alicja K.     Przedszkole Publiczne nr 20

Nagroda Dyrektora PP 6 Tymon Z. – Przedszkole TAK

Wyróżnienia: Maja Cz.   Przedszkole Publiczne nr 44

Hanna G.  Przedszkole Publiczne nr 55

Michalina C. Przedszkole Publiczne nr 42

Kategoria wiekowa 5 - 6 latki

I Miejsce: Milena B.          Przedszkole Publiczne nr 54

Hanna B.          Przedszkole Publiczne nr 26

II Miejsce: Magdalena M. Przedszkole Publiczne nr 5

Lena K.           Przedszkole Publiczne nr 30

III Miejsce: Milena M.       Przedszkole Publiczne nr 54

Bartosz D.       Przedszkole Publiczne nr 21

Nagroda Dyrektora PP 6 Alicja G. Przedszkole Publiczne nr 5

Wyróżnienia: Patrycja M.   Przedszkole Publiczne nr 25

Marek H.      Przedszkole Publiczne nr 24

Zofia Sz.       Przedszkole Publiczne nr 23

Hanna Sz.     Przedszkole Publiczne nr 4

Michał K.     Przedszkole Publiczne nr 36

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie.

Prace konkursowe zostały umieszczone w galerii naszego przedszkola. Można je również podziwiać na ekspozycji w Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 7 w Opolu.

http://doxa.fm/slider/przedszkolaki-na-800-lecie-opola/

   

Opłaty w przedszkolach publicznych w Opolu

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) pobierane są na podstawie uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2533/ ) ze zmianą w uchwały zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/348/ )

We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli.

Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które w roku kalendarzowym 2016 ukończyło 6 lat (art. 14 ust. 1 - 3a – tekst jednolity ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w danej placówce.

Zgodnie z ww. uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu - za każdy dzień nieobecności w przedszkolu (opłata za miesiąc, w którym była nieobecność / liczba dni roboczych x liczba dni nieobecności).

Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza  opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.

 

   

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu rozpocznie się w marcu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana 28 lutego 2017 r. na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego http://www.oswiata.opole.pl oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.

   

Przedszkolny Bal Karnawałowy

17.01.2017 bawiliśmy się na wspaniałym balu. Tego dnia już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. Bal był okazją do zabawy, ale i integracji grup. Były tańce w parach, w kole oraz wężyki. Dzień ten zapamiętamy długo jako barwny i roztańczony.

FOTOGALERIA

   

Konkurs fotograficzny " Piękno naszego miasta oprawione w ramki"-edycja I " W barwach Jesieni"

02.01.2017r. została rozstrzygnięta I edycja konkursu fotograficznego.  Wszystkie zgromadzone prace zostały ocenione podczas konkursu przez przedszkolaków oraz rodziców. Po przeliczeniu głosów i decyzji jury przyznano miejsca I, dwa II, III oraz cztery wyróżnienia. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy orz upominki. Dziękujemy za podjęcie wyzwania oraz zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych edycjach.

Przed nami kolejna odsłona naszego miasta " Opole w zimowej szacie".

FOTOGALERIA

   

Strona 1 z 27

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
img_1293703692_475.jpg