Aktualności

DRODZY RODZICE!!!

Dnia 08.05.2017r. (poniedziałek), odbędzie się wycieczka autokarowa dla wszystkich dzieci do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach

Powrót jest planowany na godz. 14.00 – 14.30.

Bardzo prosimy o przygotowanie dzieciom strojów stosownych do

warunków pogodowych i małych plecaków z przekąską.

 

Dzień Ziemi

Dnia 21.04.2017r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Ziemi. Dzieci wszystkich grup zebrały się w dużej sali aby  wziąć udział w quizie wiedzy o ekologii. Wszystkie grupy przygotowały na ten dzień piosenkę o ochronie środowiska i uczestniczyły w sprzątaniu najbliższego otoczenia. Po uroczystości oraz ślubowaniu wszystkie dzieci zostały "Miłośnikami Przyrody"

FOTOGALERIA

   

ARCHI - PRZYGODY

Miło nam Państwa poinformować, że nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu ARCHI – PRZYGODY. Program został  przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Pracę rozpoczęliśmy już 10.04.2017r. O etapach realizacji programu będziemy Państwa informować na bieżąco.

   

"Dzień Zielony - ludowe tradycje witania Wiosny"


Dnia 20 marca w naszym przedszkolu dzieci ze wszystkich grup wiekowych, pięknie ubrane w wiosenny, zielony kolor, witały Wiosnę. Najpierw w sali grupy III zebrały się wszystkie przedszkolaki, aby zaprezentować swoją wiedzę na temat wiosny - rozwiązując różne wiosenne zagadki. Nie zabrakło również wesołych tańców i wiosennych piosenek w wykonaniu dzieci. Następnie w ogrodzie żegnaliśmy tradycyjnie Marzannę - symbol odchodzącej Zimy. Pan Henio natomiast pokazał nam jak należy dbać o budzące się do życia rośliny oraz pobielił nasze owocowe drzewa. Na zakończenie każda grupa otrzymała elementy (gałązki, wstążeczki i bibułkowe kwiaty) do przygotowania wiosennego Stroika - Gaika, który wzbogacił Kąciki Przyrody. Bardzo cieszymy się, że Wiosna znów do nas zawitała i zaprosiła na wspólne zabawy w ogrodzie.

FOTOGALERIA

   

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei oraz miłości.

Pogodnego nastroju,

oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań,

wśród rodziny i najbliższych przyjaciół

życzą

Dyrektor i Pracownicy

Przedszkola Publicznego nr 6 w Opolu


   

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola deklaracji lub wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej w ściśle określonych terminach przyjmowania deklaracji i przyjmowania wniosków.

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola publicznego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 24 do 28 kwietnia 2017 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2017 r.

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu, do którego chcą zapisać dziecko w terminie od 8 do 19 maja 2017 r. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Adres strony naboru elektronicznego Nabór 2017

http://nabor.pcss.pl/opole

 

Uchwała Nr XXXIX/775/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2017 poz. 1108) - link http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1108/

Zarządzenie nr OR-I.0050.185.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym. Link http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5607/18386

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskacie Państwo pod adresem: http://www.oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola

   

Strona 1 z 28

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
img_1293703659_516.jpg